Book jacket
Quyền lục tình yêu & thù hận

Book

2005

Item Details

Other Authors: Lê, Đình Hùng.

Publisher, Date: [Hà Nội] : Nhà xuá̂t b{u1EA3}n Văn học, [2005]

Description: 359 p.

Other Title: Quyền lục tình yêu và thù hận

Notes: "Tiẻ̂u thuyé̂t"--Cover.

Link to PAC